Toulání

Stránky Věry Tydlitátové pro religionistiku, judaismus a Izrael

Humor

Jiné vtipy

Pastor probírá biblická témata dětem srozumitelným způsobem. "A jaký biblický příběh máš nejraději ty, Pepíčku?" táže se jednoho z dětí. "Ten o tý potopě a o tý lodi a o tom Noem jak tam na tý lodi byl a plavali čtyřicet dní," vyráží ze sebe Pepíček. Chvála ho nemine: "Krásně si pamatuješ takovou složitou věc, Pepíčku. To byla ale dlouhá doba, cože? Furt na vodě, ale zase si tam Noe mohl pěkně zarybařit, co myslíš, Pepíčku?" rozvíjí pastor opatrně Pepíčkovy theologické vědomosti. Ten chvíli usilovně přemýšlí, pak však nesouhlasně zavrtí hlavou: "Moc ne. Měl jen dva červy."

Pán přijde na úřad v úřední záležitosti v neúřední den pro veřejnost. Domáhá se býti vpuštěn, aby zřízenec ihned ohlásil přednostovi jeho příchod. "To nepůjde, dnes není úřední den, pan přednosta nepřijímá," povídá zřízenec. Neodbytný návštěvník se nedá: "Však já mu taky nic nenesu!"

Předčasný pensista přišel na úřad ve věci zvýšení svého inflací zdecimovaného důchodu. V předsálí byly dvoje dveře: "Záležitosti veřejných zaměstnanců" a "Záležitosti jiných občanů". Zvolil ty první a dostal se do předsíně, kde byly opět dvoje dveře: "Věci státních zaměstnanců" a "Věci jiných veřejných zaměstnanců". Zvolil opět ty prvé a dostal se do chodbičky, kde byly další dveře: "Věci aktivních státních zaměstnanců" a "Věci státních pensistů". Otevřel ty druhé a dostal se do předsíně, kde byly dvoje dveře: "Záležitosti pensistů s plným výslužným" a "Věci pensistů s částečným výslužným". Zvolil ty druhé, otevřel je a ocitl se zpátky na ulici. Zavřel je za sebou, zastavil se a přemýšlel. Smutně zavrtěl hlavou, ale uznale pravil: "Pravda, nepořídil jsem nic, ale ta organizace ... !!"

Konec světa nastal. Všechna stvoření se soustředila před Hospodinem a ten jim přikázal: Všechny ženy utvoří řadu zde po mé levici. Muži utvoří dvě řady po mé pravici: V té střední budou všichni ti, kteří ovládali své ženy, a v té krajní všichni ti, kteří byli ovládáni svými ženami. Nastal velký zmatek, ale nakonec se všichni seřadili. V té krajní řadě stálo asi sto kilometrů mužů, kteří byli pod vlivem svých žen, zatímco v té prostřední řadě stál jeden jediný dominující muž. Hospodin se rozpálil: "Chásko jedna zabedněná, styďte se! Učinil jsem vás k obrazu svému - a vy jste byli všichni pod pantoflem! Od tohoto jednoho se učte! Drahý můj synu, pověz jim, proč stojíš v této řadě?!" Maník se chvíli ošíval, a pak řekl: "Protože mi to poručila moje stará!"

Povídá přesluhující sekční šéf mladší kolegům, kteří slídivě pasou po systemisovaném místě, které on zaujímá: "Prosím vás, páni: nohy mám nejisté, ruce se mně třesou, na oči skoro nevidím, nedoslýchám, paměť mě opouští - copak můžu jít do pense? Co bych v pensi dělal?"

Vrchního inspektora ranila mrtvice v úřadě. Nastal problém, jak o tom šetrně zpravit paní choť. Přednosta tedy poslal úředního sluhu, aby to se všemi ohledy vyřídil. Přednosta mu dával na srdce "...a nezapomeňte na to, že se měli s nebožtíkem moc rádi, tak musíte obezřetně!" Sluha zazvonil u dveří paní choti, ta otevřela a v neblahé předtuše zbledla. "Milostpaní," vyřizuje úřední sluha vzkaz oklikou, "mám pro nich dobrou zprávu. Vědí, kolik dělá taková pense po vrchním inspektorovi?"

Newyorkský kardinál Spellman zemřel a hned do nebe. Stojí u brány a svatý Petr se táže: "Jméno?" -"Spellman." - "A co byste rád?" - "Do nebe, jsem kněz." Svatý Petr probírá kněžské registry - a nic. Netrpělivý kandidát napovídá: "Zkuste hledat mezi kardinály." Svatý Petr odloží fascikl a vezme jiný. Hledá, ale nějak se stále nemůže chytit. Nervózní adept navrhuje poslední možnost: "Tak ještě zkuste: Spellman - nemovitosti."

Poslední komentáře
20.04.2017 11:16:31: Pokud se přejete objednávat produkty značky Betterware. Katalog Betterware najdete na našich stránká...
08.12.2014 08:52:57: www.krasa365.cz www.oriflame.cz
16.11.2013 12:29:02: Vše o bydlení: http://prakticky-zivot.cz/bydleni/ smiley${1}smiley${1}smiley${1}
19.08.2013 14:25:49: Prodlužování vlasů zde: http://www.svetove-zbozi.cz/
 
"It´s a dangerous business, Frodo, going out of your door." J.R.R.Tolkien