Toulání

Stránky Věry Tydlitátové pro religionistiku, judaismus a Izrael

Homepage

maskil.jpg

Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají ke spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy.
Daniel 12,3


 
"It´s a dangerous business, Frodo, going out of your door." J.R.R.Tolkien