Toulání

Stránky Věry Tydlitátové pro religionistiku, judaismus a Izrael

Homepage

"Jestliže já nejsem pro sebe, kdo je pro mne? A když jsem jenom pro sebe, co jsem? A jestliže ne nyní, pak kdy?"

        Rabi Hilel (Pirkej avot)
maskil.jpg

Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají ke spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy.
Daniel 12,3


Máte-li nějaké otázky a připomínky, posílejte mi je tímto formulářem:
 
"It´s a dangerous business, Frodo, going out of your door." J.R.R.Tolkien